Algemene huurvoorwaarden

 1. De gehuurde goederen blijven te allen tijde eigendom van Content2rent. Bij niet inlevering hiervan, worden de gehuurde goederen aan nieuwwaarde aangerekend.
 2. De klant erkent de gehuurde goederen in goede staat te hebben ontvangen. Content2rent adviseert de klant om de gehuurde goederen bij afhaling of levering te controleren en na te tellen. Melding van schade, breuk, of tekorten worden na inlevering van de gehuurde goederen niet meer aanvaard.
 3. Het laden of lossen van voertuigen van de klant door medewerkers van Content2rent is volledig op risico van de klant. Eventuele schade aangebracht aan het voertuig van de klant, als gevolg van het laden of lossen door onze medewerkers, wordt niet vergoed. De klant kan hiervoor geen schadevergoeding eisen.
 4. De klant is verantwoordelijk voor de gehuurde goederen van zodra deze geleverd of afgehaald zijn tot aan de ophaling of inlevering hiervan.
 5. Afhaling en inlevering met aanhangwagen is toegelaten enkel voor het vervoer van tafels en stoelen + indien deze voldoende gefixeerd (met spanriemen bv. en beschermd (met dekens, afdekdoek.. ) kunnen worden. Kleine materialen -zoals porselein, glazen en bestek - mogen niet in aanhangwagens vervoerd worden (kans op breuk of verlies). Onderdelen van koeling en verwarming kunnen stuk gaan bij schokken. Indien u deze met een aanhangwagen vervoert is dit op eigen risico en alle schade wordt aangerekend. Content2rent behoudt zich het recht om materialen niet mee te geven indien deze door u niet op een gepaste en veilige manier vervoerd kunnen worden. Content2rent heeft het recht om de volledige waarborg in te houden en eventueel bijkomende schadevergoeding te eisen.
 6. Bij inlevering zullen de gehuurde goederen worden nagekeken door Content2rent op mogelijkse tekorten en/of breuk. Tekorten en/of breuk worden aangerekend aan nieuwwaarde. Tekorten kunnen door de klant worden ingeleverd tot 30 dagen na vaststelling, waarop Content2rent zal overgaan tot terugbetaling hiervan. Na deze termijn worden terugbetalingen niet meer uitgevoerd.
 7. Levering door Content2rent zal steeds plaatsvinden op het gelijkvloers. Levering op verdiep, via trap, of via lift zal enkel worden uitgevoerd na voorafgaandelijke aanvraag en mogelijks tegen betaling van een meerprijs. Deze meerprijs zal voorafgaandelijk bepaald en gecommuniceerd worden aan de klant door Content2rent.
 8. Levering door Content2rent van de gehuurde goederen zal steeds plaatsvinden op een door de klant gekozen locatie. Het plaatsen en/of opstellen van de gehuurde goederen is ten laste van de klant.
 9. Content2rent kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien de levering niet op de gevraagde locatie kan plaatsvinden door onvoorzienbare factoren; waaronder maar niet beperkt tot geblokkeerde ingangen, afgesloten straten, foutief doorgegeven locatie,… De klant kan hiervoor geen schadevergoeding eisen.
 10. Betalingsvoorwaarden bij afhaling door de klant zelf: contante betaling of per overschrijving op voorhand/op vertoon van betaalbewijs. Gehuurde goederen worden niet meegegeven zonder volledige betaling op voorhand.
 11. Betalingsvoorwaarden bij levering door Content2rent: per overschrijving op voorhand/ op vertoon betaalbewijs, of door contante betaling op het ogenblik van de levering. Levering zal geweigerd worden indien niet aan deze betalingsvoorwaarden is voldaan.
 12. Voor afhalingen vragen wij steeds een waarborg van 50€. Deze wordt na inlevering teruggestort met vermindering van eventuele tekorten en/of schade.
 13. Plakband voor versiering of andere mag enkel aangebracht worden op de buizen en niet op de zeilen. Bij vaststelling hiervan tijdens afbraak zal hiervoor een schadevergoeding in rekening gebracht worden van 150€ per zeil. Versiering en dergelijke dient verwijderd te zijn bij ophaling.
 14. Op gras of zachte ondergrond worden onze tenten verankerd met piketten. Verwittig ons voor de plaatsing van de tent voor eventuele leidingen of buizen in de grond. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade. Op terras, parking of harde ondergrond worden onze tenten verankerd met gewichten. Geef bij opmerking aan indien de tent op een harde ondergrond moet komen. Wij plaatsen geen tenten als deze niet degelijk kunnen verankerd worden.
 15. Een offerte is geen bevestiging van uw bestelling. Pas nadat u de offerte heeft goedgekeurd én u van ons een orderbevestiging heeft ontvangen, zijn de materialen gereserveerd voor u. Hou er rekening mee dat tussen het moment van ontvangst van een offerte en het bevestigen ervan de beschikbaarheid van de materialen niet kan gegarandeerd worden.
 16. U kan uw bestelling kosteloos annuleren minstens 7 dagen voor aanvang van de huurperiode. Indien u later annuleert, zijn wij genoodzaakt 50% van het huurbedrag in rekening te brengen. Echter voor de periode april tot oktober kan u kosteloos annuleren minstens 14 dagen op voorhand.
 17. Indien het huurbedrag meer is dan 50 euro leveren wij gratis in een straal van 10km rond Lint. Buiten de straal van 10km betaalt u per extra kilometer 1 euro transportkost. Indien het huurbedrag lager is dan 50 euro betaalt u 1 euro transportkost vanaf de 1ste kilometer.
 18. Je bent als huurder verplicht schade aan Content2Rent te melden binnen 24 uur nadat de schade is berokkend. Is de schade uit normale slijtage ontstaan, dan word je hiervoor niet verantwoordelijk gesteld.
 19. Brandplekken of elke andere schade aan linnen zullen nadien gefactureerd worden. Voor tijdens de huurperiode gebroken porselein of glas kan via factuur of ter plaatse een extra kostprijs worden aangerekend tegen nieuwwaarde.
 20. Content2Rent is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of gevolgschade, daaronder begrepen schade aan personen, zaken of percelen van derden, ontstaan door welke oorzaak dan ook, behalve in geval van grove schuld of opzet van onze kant.
 21. Als Content2Rent aansprakelijk wordt gesteld, is dat beperkt tot de huurprijs van de goederen, ongeacht een eventuele dekking door de verzekeraars.
 22. De huurder vrijwaart Content2Rent tegen iedere vordering tot schadevergoeding van derden, ongeacht de oorzaak.